Over het pgb

pgb

Een pgb staat voor persoonsgebonden budget. Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen. Een pgb vraagt u aan bij uw gemeente(wmo en jeugdwet) of bij het zorgkantoor(wlz en zvw)

Als uw budget wordt toegekend bent u vrij om een zorgaanbieder te kiezen die bij u past. 

Er zijn wel een aantal eisen verbonden aan het pgb. Zo moet u instaat zijn om dit zelf te kunnen beheren, u mag ook iemand hiervoor machtigen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor uw budget en het kiezen van een goede zorgaanbieder. Het is dus belangrijk om een goede keuze te maken.

Soms moet u voor uw pgb een eigen bijdrage betalen aan het CAK, dit is afhankelijk van uw inkomen en eventueel vermogen.

Kijk voor meer informatie over het pgb op www.regelhulp.nl of op www.pgb.nl