Opvoed ondersteuning

Begeleiding thuis

Omgaan met een kind met een beperking of problemen kan lastig zijn. We helpen u graag in het vinden van manieren om met de situatie om te gaan. we bieden u handelingsalternatieven en we kijken samen naar wat werkt. U als ouder/opvoeder voert de regie, wij ondersteunen.

Begeleiding op school

Soms heeft een kind behoefte aan meer begeleiding en ondersteuning op school. De begeleiding is ook inzetbaar in het onderwijs.